Koszenie bagien

Koszenie łąk na mokradłach to niełatwe zadanie. Wymaga ono dużej ostrożności, profesjonalnego sprzętu i doświadczenia. Dlaczego zadanie to warto zlecić fachowcom?

Koszenie bagien i terenów podmokłych

Bagna są obszarami, na których utrzymuje się nadmierna wilgoć, porośniętymi roślinnością przystosowaną do określonych warunków o dużej wilgotności. Najczęściej bagna powstają w różnych obniżeniach terenu, występując praktycznie we wszystkich strefach klimatycznych. Jednak to w obszarach wiecznej zmarzliny oraz w strefie równikowej występuje najwięcej bagien. Tereny podmokłe to obszary, na których trudno jest przeprowadzić różnorodne prace, ze względu na wysoki poziom wilgoci. Z tego powodu nie wszystkie firmy są w stanie zaoferować swoim klientom takie prace jak koszenie bagien. Nasza firma posiada doświadczenie w takich usługach jak koszenie bagien i łąk, dzięki czemu klienci zlecający nam usługi, mogą liczyć na profesjonalną obsługę. Każde przyjęte zlecenie koszenia bagien wykonujemy z najwyższą precyzją, dzięki czemu zdobywamy uznanie klientów.

Koszenie jako metoda utrzymania lub odtwarzania układów biocenotycznych to metoda stosowana już od dziesięcioleci, chociażby w krajach Europy Zachodniej. Dotyczy to praktycznie wszystkich mezotroficznych i eutroficznych otwartych, a więc nieleśnych, zbiorowisk roślinnych. Oczywiście zabieg ten przede wszystkim powinien być stosowany w odniesieniu do zbiorowisk podmokłych i bagnistych łąk. Głównym celem koszenia, jako metody działań ochronnych, jest utrzymanie właściwego składu gatunkowego biocenoz, zapewnienie siedlisk dla zwierząt związanych z łąkami oraz zapobieganie sukcesji. Co do zasady, zachowanie ekosystemu powstałego w wyniku działania szeregu czynników, w tym m.in. tradycyjnego sposobu gospodarowania, wymaga przede wszystkim zachowania tego typu gospodarowania.

Profesjonalne koszenie bagien w Agro-Service

Na mezotroficznych mokradłach dodatkowym aspektem koszenia jest usuwanie nadmiaru składników pokarmowych poprzez wyniesienie poza ekosystem biomasy powstałej m.in. z eutrofizacji zewnętrznej, czyli związanej z zanieczyszczeniami powietrza (a tym samym opadami) lub wodami gruntowymi. Szanse na zmniejszenie żyzności terenów podmokłych z natury eutroficznych w wyniku koszenia są niewielkie. Koszenie roślinności tylko przyczynia się do zmiany struktury roślinności i uniemożliwia rozwój krzewów i lasów. To także dobry przykład łączenia celów przyrodniczych i gospodarczych, w związku z wykorzystaniem pozyskanej biomasy do celów budowlanych, grzewczych i innych.

Zapraszamy wszystkich, których zainteresowała nasza oferta do nawiązania kontaktu i rozpoczęcia udanej współpracy.

 
Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda koszenie bagien?

Koszenie bagien ze względu na trudny teren, przeprowadzane jest za pomocą specjalistycznego sprzętu.