Koszenie łąk

Łąki dobrze przystosowane do ścinania traw, koszone terminowo i na odpowiedniej wysokości, reagują szybkim odrostem, pod warunkiem posiadania odpowiedniej żyzności siedliska. Rodzi się zatem pytanie –  kiedy najlepiej kosić łąki?

Kiedy kosi się łąki?

Wyznaczenie optymalnego terminu zbioru traw nie jest łatwe. Potrzeba bowiem takiego pokosu, który będzie smaczny dla zwierząt. Dlatego optymalny czas zbioru jest zawsze kompromisem między ilością i jakością paszy. Zlecając koszenie łąk naszej firmie, można mieć pewność rozpoczęcia prac w najlepszym możliwym momencie.

Zasadniczo, pierwszy pokos na użytkach zielonych należy zbierać, kiedy trawy się kłoszą. Najlepiej to zrobić, gdy 50% pędów generatywnych traw dominujących w runi łąkowej wyrasta. Poszczególne typy zbiorowisk traw, mają różny typ florystyczny, co rzutuje na kolejność rozpoczynania zbioru. Poszczególne gatunki łąkowych roślin rosną, jak i dojrzewają w różnym czasie. Niektóre z nich, na przykład wyczyńce łąkowe, rozwijają się szybko wczesną wiosną, inne rosną w tym czasie powoli. Wyczyniec kwitnie najwcześniej ze wszystkich traw, dlatego też łąki porastające nim należy skosić na początku – o ile to możliwe.

W drugiej kolejności kosić można łąki rajgrasowe, mózgowe, lub łąki zdominowane przez kupkówkę zwyczajną lub kostrzewę łąkową. Łąki, na których dominuje tymotka i mietlica biaława wolniej się starzeją. Dzięki temu są mniej wrażliwe na termin zbioru i można je skosić nieco później niż inne. Na łąkach często występuje wiele gatunków traw. W takim przypadku należy kierować się zasadą, że koszone są wtedy, gdy wyrośnie gatunek występujący w największej ilości. Jeśli trawy są w mniej więcej podobnych proporcjach, lepiej skosić łąkę wcześniej niż za późno, czyli wtedy, gdy trawy już kwitną. Po kwitnieniu trawy wykorzystują materiały zapasowe zgromadzone wcześniej w pędach, korzeniach i węzłach krzewienia do produkcji nasion. Zmniejsza to wydajność następnego pokosu. Po zebraniu pokosu łąką powinna zostać zasilona azotem, ale nie wcześniej niż tydzień po zbiorach. Można to zrobić przy pomocy saletry amonowej.

Koszenie łąki – cena

Cena koszenia jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju zlecenia. Najlepiej zadzwoń do nas, przedstaw swój problem i wtedy będziemy w stanie udzielić Ci konkretnych informacji co do kosztu usługi.

Ważne jest, aby koszenie rozpocząć o odpowiedniej porze dnia. Dlatego do koszenia przystępujemy rano, zaraz po tym, jak wyschnie rosa. Nie bez znaczenia jest także pogoda. W miarę możliwości, koszenie wykonujemy przy słonecznej aurze. Nie należy jednak opóźniać pokosu, gdyż wynikiem tego może być pleśnienie zbiorów. Swoje działania zawsze dostosowujemy do panujących warunków i możliwości, dzięki temu można mieć pewność udanego pokosu.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Koszenie łąk wykonujemy profesjonalnym i nowatorskim sprzętem.
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kiedy kosić łąki?

Koszenie łąk powinno się rozpocząć rano. Jest to odpowiednia pora, ponieważ rano rosa jest już wyschnięta.

Jakie są terminy koszenia łąk?

Termin i kolejność koszenia łąk zależą od ich składu gatunkowego. Najwcześniej powinny być koszone łąki z dużym udziałem wyczyńca łąkowego.